Nieuws

Goede verbetering voor fietsers op de Banneweg

Toen het college aantrad sprak het de ambitie uit binnen een jaar iets aan de files op Banneweg te zullen doen. Tijdens de raadsvergadering van 25 april besprak de raad het uiteindelijke plan dat op tafel kwam: alleen het noodzakelijke onderhoud zal worden verricht. Én er komen veel betere voorzieningen voor fietsers: fietspaden en veilige oversteekplaatsen.
De rest van de mogelijkheden om de files op de Banneweg te verminderen worden meegenomen in een integrale visie op verkeer en mobiliteit. GroenLinks is tevreden met beide kanten van deze medaille: enerzijds zijn we blij met de verbeteringen voor fietsers en anderzijds zijn we blij dat het verkeer en mobiliteit integraal en in samenhang bekeken wordt, ipv er nu 1 straat uittillen. 
Kritisch waren we nog wel over de afhandeling van het verkeer van het Piazza center. We dienden een motie in, dat in de mobiliteitsvisie expliciet aandacht moet zijn hiervoor. Die motie werd aangenomen. 

Lees hieronder het betoog van onze fractie. 

Lees verder

Proef met vuurwerkvrije zones!

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hadden we samen met de ChristenUnie/SGP een meldpunt vuurwerkoverlast. We waren blij met de resultaten hiervan, omdat die volgens ons een goede basis vormden voor een gesprek over het verminderen van overlast van vuurwerk in Gorinchem. Op 11 april vond dit gesprek plaats in de raad. Tijdens die bijeenkomst zegde burgemeester Melissant toe dat er de komende jaarwisseling een proef zal komen met vuurwerkvrije zones in Gorinchem!  

Lees verder

GroenLinks kritisch over Integraal Sociaal Beleid

Op 28 maart besprak de gemeenteraad het Integraal Sociaal Beleid. GroenLinks was hier kritisch over, omdat het beleidsstuk zo alomvattend is, dat het verzandt in algemeenheden en niet erg concreet is. Omdat het college ons verzekerd heeft dat de concrete invulling komt bij het uitvoeringsprogramma, hebben we dit stuk het voordeel van de twijfel gegeven. We zullen zeker kritisch kijken naar de uitvoeringsprogramma's! 

Lees hieronder het betoog van onze fractie. 

 

Lees verder

Minder bomen in Gorinchem

Boomkap

Er worden in Gorinchem meer bomen omgehakt dan dat er teruggeplaats worden. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen die onze fractie hierover gesteld heeft aan het college van B&W. 

Lees verder

Energiecafé

Op 20 februari organiseerde onze fractie een energiecafé in PoGo. Tijdens deze avond wilden wij met onze leden en sympathisanten in gesprek over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze wordt momenteel opgesteld in het kader van de klimaatafspraken tijdens de verschillende overheden. De gemeenten Gorinchem en Molenlanden trekken hierin gezamelijk op en samen met allerlei belanghebbenden (bewoners, ondernemers, boeren, natuur- en milieuorganisaties) wordt gekeken wat onze regionale strategie is om de energietransformatie van fossiel naar duurzaam mogelijk te maken. 

Lees verder

Pagina's