Als GroenLinks blikken we graag zo breed mogelijk terug. Want we staan niet alleen voor het groene aspect, maar ook het sociale aspect. We kunnen pas echt aan de slag en goede keuzes maken als we informatie verstrekken en participatie kweken.

Wat is er in de RES 1.0 nou precies afgesproken rondom participatie? Laat hier nou een specifiek hoofdstuk aan besteed zijn! Dat is mooi duidelijk. Er waren oorspronkelijk vier niveaus van participatie, namelijk: 

• Acceptatie: het realiseren van acceptatie van de RES en de maatregelen die hiervoor genomen worden door te informeren.

• Deskundigheid: de RES kwalitatief zo goed mogelijk maken door de kennis, ervaringen en denkkracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te benutten.

• Draagvlak: het realiseren van maatschappelijke steun voor de keuzes die in de RES

moeten worden gemaakt.

• Eigenaarschap: ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich mede-eigenaar voelen van de RES.’

 

Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er in de RES 1.0 ook gesproken over een mix van activiteiten zoals het informeren van de verschillende partijen door middel van lokale kanalen, een online nieuwsbrief, inspirerende activiteiten, laagdrempelige activiteiten om interesse op te wekken.

Wat hebben we van dat informeren en participeren teruggezien? Volgens ons bijzonder weinig. Sinds dat RES 1.0 is vastgesteld is de informatie en participatie stilgevallen.

In plaats daarvan is sinds de verkiezingen de focus komen te liggen op de locatie van windmolens. Een belangrijk onderwerp, maar hier is in anderhalf jaar weinig vooruitgang in gemaakt. Dit kleine onderwerp eist door de hyperfocus alle aandacht, terwijl er nog zoveel meer speelt waar de partijen zich druk om moeten gaan maken!

Waar willen we naartoe? Naar een brede blik op de volledige energie strategie. Niet alleen energievoorziening, maar vooral verduurzaming in zijn geheel. Hierbij is het voor bedrijven en Gorkummers belangrijk dat we met regelmaat informatie ontvangen. Informatie over de voortgang van verduurzaming binnen de gemeente. Hoever staan we in het hele proces en wat gebeurt er allemaal al?

Die informatie moet ervoor zorgen dat verduurzaming zichtbaar is. Want alleen dan kan je er geïnvesteerd in raken en gaat verduurzaming echt leven. Denk aan de stappen die genomen zijn om energie op te wekken, of activiteiten die ondernomen zijn om verduurzaming bespreekbaar te maken.

Als je verduurzaming zichtbaar maakt, zorg je ook dat Gorkummers een eigen investering willen maken. Hoe kunnen wij ook zelf actie ondernemen? Energiegebruik en duurzaamheid is niet alleen een onderwerp voor de gemeente, maar ook voor jezelf. Samen maken we onze gemeente energieneutraal.