Toen het college aantrad sprak het de ambitie uit binnen een jaar iets aan de files op Banneweg te zullen doen. Tijdens de raadsvergadering van 25 april besprak de raad het uiteindelijke plan dat op tafel kwam: alleen het noodzakelijke onderhoud zal worden verricht. Én er komen veel betere voorzieningen voor fietsers: fietspaden en veilige oversteekplaatsen.
De rest van de mogelijkheden om de files op de Banneweg te verminderen worden meegenomen in een integrale visie op verkeer en mobiliteit. GroenLinks is tevreden met beide kanten van deze medaille: enerzijds zijn we blij met de verbeteringen voor fietsers en anderzijds zijn we blij dat het verkeer en mobiliteit integraal en in samenhang bekeken wordt, ipv er nu 1 straat uittillen. 
Kritisch waren we nog wel over de afhandeling van het verkeer van het Piazza center. We dienden een motie in, dat in de mobiliteitsvisie expliciet aandacht moet zijn hiervoor. Die motie werd aangenomen. 

Lees hieronder het betoog van onze fractie. 

Voorzitter,

Wat begon als een groots en ambitieus plan van het college om de files op de Banneweg nu eindelijk eens op te lossen, ligt nu voor ons als een plan waarbij vooral wordt ingezet op verbetering van de infrastructuur voor fietsers. U zult begrijpen dat GroenLinks daar heel blij mee is. De nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers zorgen voor meer veiligheid en gemak en maken het dus aantrekkelijker om gewoon de fiets te pakken in plaats van in de auto in de file te gaan staan.

Het is goed te merken dat het college, en de coalitie, alsnog geluisterd hebben naar de brede kritiek op het plan om zomaar geld over de balk te smijten om één straat te veranderen, zonder dat er gekeken wordt naar de gehele mobiliteit en verkeersstructuur van onze stad. Het een kan niet zonder het ander. Dit besef is ook terug te zien in dit voorstel: de variant die we nu gaan doen heet niet voor niets nul-plus: we doen niks, met een kleine plus qua fietsinfrastructuur. De grote aanpassingen aan de Banneweg die ook effect hebben op het verkeer in de rest van Gorinchem worden uitgesteld en betrokken bij de mobiliteitsvisie. En ook daar zijn we tevreden over, want dat is de manier waarop je zulke plannen aanpakt.

Kortom, voorzitter, GroenLinks zal van harte instemmen met dit voorstel. Er is echter nog wel één ding waaraan we blijven haken en dat is de ontsluiting van het Piazzacenter. Iedereen in Gorinchem weet dat dit een probleem is. En dat probleem is al zo oud als de nieuwbouw van het Piazza, omdat er toen door de eigenaar van het Piazza niet gekozen is voor een aparte afrit van het parkeerdek. Dat is inmiddels 15 jaar geleden, dus dat kunnen we de huidige ondernemers niet aanrekenen, maar het zet een en ander wel in historisch perspectief. Dat probleem bestaat dus al 15 jaar en er zijn meerdere oplossingen gezocht: verkeersregelaars, blauwe zones, een paaltje waarvan gedoogd wordt dat het op drukke tijden eruit gehaald wordt, waardoor het verkeer door de wijk moet. Maar het is niet genoeg. Een oplossing waarvan wij hopen dat het college hier toch ook eens werk van wil maken is het verbeteren van de fietsvoorzieningen bij het Piazza. Als we toch met hen om tafel gaan, misschien goed om eens mee te nemen.
De fractie van GroenLinks snapt heel goed dat de winkeliers van het Piazza erg teleurgesteld zijn in het voorliggende plan, omdat met name hun wensen niet ingewilligd zijn. Een extra aansluiting op de Banneweg is misschien niet de beste oplossing voor de doorstroming op de Banneweg, dus we begrijpen wel dat daarvoor niet gekozen wordt door het college. Maar daarna houdt het vanuit de kant van het stadhuis nogal op met meedenken. Sterker nog…er wordt in het stuk zelfs gesteld dat “Na vaststelling van de mobiliteitsvisie wordt groot onderhoud inclusief een eventuele herinrichting uitgevoerd op het wegvak Mollenburgseweg-Vroedschapstraat. Bij deze herinrichting wordt meteen de ontsluiting van Winkelcentrum Piazza meegenomen”. Oftewel: de ontsluiting wordt nu niet meegenomen, maar ook niet bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. Pas als die is vastgesteld, wordt de ontsluiting van het Piazza meegenomen. Dat vindt onze fractie geen goede aanpak. Wat ons betreft maakt de ontsluiting van het Piazza onderdeel uit van de mobiliteitsvisie en moet dus al veel eerder met de winkeliers en omwonenden gekeken worden wat de beste oplossing voor dit probleem is. Daarom hebben wij een motie voorbereid.