Tijdens de afgelopen jaarwisseling hadden we samen met de ChristenUnie/SGP een meldpunt vuurwerkoverlast. We waren blij met de resultaten hiervan, omdat die volgens ons een goede basis vormden voor een gesprek over het verminderen van overlast van vuurwerk in Gorinchem. Op 11 april vond dit gesprek plaats in de raad. Tijdens die bijeenkomst zegde burgemeester Melissant toe dat er de komende jaarwisseling een proef zal komen met vuurwerkvrije zones in Gorinchem!  

Het vuurwerkmeldpunt dat GroenLinks en CU/SGP geopend hadden leverde 340 reacties op en drie duidelijke rode draden qua overlast: gebrek aan handhaving, zwaar vuurwerk en overlast/angst bij dieren. 

Burgemeester Melissant had een notitie (zie hieronder) gemaakt met daarin de uitkomsten van haar rondgang langs de hulpdienst en met wat mogelijke scenario's. Daaruit bleek al snel dat de juridische mogelijkheden voor een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk er (nog) niet zijn. Meer kansrijk achtte zijn het invoeren van vuurwerkvrije gebieden in onze stad. Na een goed gesprek in de raad, waarbij ook politie, brandweer en onze eigen buitendienst aanwezig waren, zegde de burgemeester toe dat zij de komende jaarwisseling zal gaan experimenteren met vuurwerkvrije gebieden. GroenLinks is erg blij met deze toezegging! Een mooi resultaat van ons meldpunt en hopelijk een eerste stap naar een oplossing van dit probleem!