Laten we voorop stellen, dat wij het fantastisch vinden dat onze burgemeester zo'n warm hart heeft, dat ze zelfs hotelkamers boekt voor dak- en thuislozen, zodat ze niet buiten hoeven te slapen als het vriest! Maar het is natuurlijk geen permanente oplossing, wat blijkbaar groter wordt. GroenLinks maakt zich zorgen over deze situatie en is van mening dat ook voor deze Gorinchemmers goede voorzieningen beschikbaar moeten zijn. Daarom hebben wij aan het college drie vragen:

  1. Wat is er momenteel geregeld voor nachtopvang voor dak- en thuislozen in Gorinchem? Voldoet, volgens het college, deze regeling momenteel en kunt u dat beargumenteren?
  2. Is er met de centrumgemeente (Dordrecht) gesproken over andere, duurzamere oplossingen voor de (nacht)opvang van dak- en thuislozen in Gorinchem?
  3. Zo nee, wil het college die gesprekken aanknopen? Zo ja, wordt daarbij dan ook gedacht aan een permanente opvanglocatie in Gorinchem zelf? Aan welke (andere) oplossingen wordt gedacht?  

Update 12/03/2021:

Uit de beantwoording van het college blijkt gelukkig dat er aandacht is voor deze problematiek. Er zijn gesprekken met de centrumgemeente en met de regio-gemeenten om betere opvang te realiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar spreiding van de opvanglocaties (dus niet alleen in Dordrecht) en wordt bekeken hoe het ambulante werk van het Leger des Heils verbreedt kan worden. Aan de hand van die verkenningen wordt er een Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen opgesteld. 

Ook is het college bezig met het bekijken van de mogelijkheid voor Skaeve Hûse (dit heeft iets minder met nachtopvang voor dak- en thuislozen te maken, maar toch). 

GroenLinks zal op dit onderwerp de vinger aan de pols houden en het college aanjagen snel en goed werk te maken van (extra) opvang van dak- en thuislozen in Gorinchem!