Nieuws

GroenLinks stelt lijst en programma vast!

Op 21 maart mogen we weer naar de stembus. Dan kiezen de Gorinchemmers een nieuwe gemeenteraad. Uiteraard doet GroenLinks ook weer mee aan deze gemeenteraadsverkiezingen. Op 29 november hebben de leden het programma Groen, Sociaal, Lokaal 2018-2022 vastgesteld. Ook heeft GroenLinks de vijftienkoppige lijst van kandidaten vastgesteld.

Lees verder

Algemene beschouwingen 2017

Op 9 november behandelde de raad van Gorinchem weer de begroting voor het komende jaar. Dankzij hard werken van onze huidige coalitie, is het gelukt om aan het einde van deze raadsperiode weer Gorinchem in financieel opzicht weer in rustig vaarwater te krijgen. Daar zijn wij als coalitiepartij natuurlijk erg trots op. Naas het financiële aspect werd er ook veel gezegd over de inhoud. Daarbij kon natuurlijk de nieuwe visie van de stad niet ontbreken. In hun algemene beschouwingen gingen de verschillende fracties verder op uiteenlopende zaken in. GroenLinks vroeg tijdens deze algemene beschouwingen aandacht voor o.a. conciërges op brede scholen, de sociale teams, duurzaamheid, schoolzwemmen en de legale wietteelt. Lees hieronder de volledige inbreng in eerste termijn van GroenLinks!

Lees verder

Wie heeft de ambitie GroenLinks in Gorinchem te versterken?

Op 21 maart 2018 kiest Gorinchem een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks wil graag met een aansprekende, diverse en sterke kandidatenlijst meedoen aan de raadsverkiezingen. In de komende raadsperiode willen we graag het verschil maken voor schone energie, groen in de stad, ruimte voor fietsers en armoedebestrijding. Ook in Gorinchem is het tijd voor verandering! Wil jij daaraan bijdragen?

Lees verder

Ambitieus duurzaamheidsplan voor Gorinchem!!

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni heeft de gemeenteraad van Gorinchem unaniem ingestemd met het nieuwe duurzaamheidsplan. Dit is een ambitieus duurzaamheidsplan, waar GroenLinks erg tevreden mee en trots op is. We zijn heel blij dat de GroenLinks-wethouder dit heeft voorgesteld en dat de raad er unaniem mee heeft ingestemd. We zetten zo enorme stappen vooruit! Aan de hand van de thema's energie, biodiversiteit en eigen handelen hebben we als gemeente Gorinchem voor de komende jaren een robuust duurzaamheidsbeleid, waarin zaken als energiebesparing, opwekking van groene stroom, duurzame mobiliteit, rekening houding met biodiversiteit bij beheer en inrichting van de openbare ruimte, duurzaam inkopen, elektrische dienstauto's, zonnepanelen op gemeentelijke daken aandacht krijgen.

Lees hier het betoog dat raadslid Rutger van Breemen er over hield.

Lees verder

Jaarrekening goedgekeurd

Donderdaga 15 juni besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2016. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar, zowel financieel als beleidsmatig. Het was aan de raad om hierop te reageren en reflecteren. GroenLinks vroeg hierin met name aandacht voor de onderuitputting van het WMO-budget en voor een verstandige benadering van de grote reserves die we hebben: we hebben relatief veel geld in kas, maar er komt ook nog veel op Gorinchem af. We moeten niet als Dagobert Duck op ons geld gaan zitten, maar ook niet roekeloos uit gaan geven. GroenLinks pleitte ervoor om als raad, in overleg met college en organisatie, te kijken wat de beste middenweg hiertussen is. Lees hier het betoog dat Rutger van Breemen hierover hield.  

Lees verder

GroenLinks is weer op volle sterkte!

Sinds 15 juni is de GroenLinksfractie in Gorinchem weer op volle sterkte. Door het vertrek van Ilhan Tekir uit de raad, kwam het zetel weer terug naar GroenLinks. Gisterenavond is Peter van Mersbergen door plaatsvervangend voorzitter van de raad benoemd om dat zetel te gaan bezetten. Wij feliciteren Peter met zijn raadslidmaatschap en zijn heel blij dat we weer gewoon met twee man sterk in de raad vertegenwoordigd zijn!

Lees verder