De laatste zin van de ambitie luidde: met als ultieme doel het duurzaam uitstromen uit de uitkering’.

Groenlinks is van mening dat uitstromen uit de uitkering nooit een doel van inburgering kan zijn. Inburgering gaat over mee kunnen doen in de samenleving, op alle vlakken, niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook sociaal, recreatief, maatschappelijk, politiek etc. Stellen dat inburgering als ultieme doel heeft uitstroom uit een uitkering is daarbij ook nogal stigmatiserend voor inburgeraars, alsof het allemaal steuntrekkers zijn, totdat ze fatsoenlijk zijn ingeburgerd. Bovendien, als een inburgeraar dan, om welke reden dan ook alsnog in de uitkering terecht komt, betekent dat dan dat de inburgering mislukt is? Dat lijkt ons niet.

Ook als je goed Nederlands spreekt, weet hoe de staatsinrichting werkt, wanneer je je kliko aan de straat zet en hoe je met de trein ergens komt, kan het gebeuren dat je in een uitkering terecht komt. Kortom GroenLinks vond die woordkeuze buitengewoon ongelukkig. 

Daarom hebben wij een amendement gemaakt, om die ambitie aan te passen naar een doel, dat volgens ons veel meer raakt aan de bedoeling van inburgering: namelijk duurzaam zelfstandig en zelfredzaam zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Met het amendement hebben we de ambitie veranderd in: “Inburgeraars in onze gemeenten verwerven zo snel mogelijk actief burgerschap door het leren van de Nederlandse taal te combineren met participatie in onze samenleving, met als ultieme doel het duurzaam zelfstandig en zelfredzaam zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.”

Het amendement werd positief geadviseerd door het college en werd raadsbreed gesteund! Een mooie verbetering van dit plan dus!