Nieuws

Jaarrekening goedgekeurd

Donderdaga 15 juni besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2016. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar, zowel financieel als beleidsmatig. Het was aan de raad om hierop te reageren en reflecteren. GroenLinks vroeg hierin met name aandacht voor de onderuitputting van het WMO-budget en voor een verstandige benadering van de grote reserves die we hebben: we hebben relatief veel geld in kas, maar er komt ook nog veel op Gorinchem af. We moeten niet als Dagobert Duck op ons geld gaan zitten, maar ook niet roekeloos uit gaan geven. GroenLinks pleitte ervoor om als raad, in overleg met college en organisatie, te kijken wat de beste middenweg hiertussen is. Lees hier het betoog dat Rutger van Breemen hierover hield.  

Lees verder

GroenLinks is weer op volle sterkte!

Sinds 15 juni is de GroenLinksfractie in Gorinchem weer op volle sterkte. Door het vertrek van Ilhan Tekir uit de raad, kwam het zetel weer terug naar GroenLinks. Gisterenavond is Peter van Mersbergen door plaatsvervangend voorzitter van de raad benoemd om dat zetel te gaan bezetten. Wij feliciteren Peter met zijn raadslidmaatschap en zijn heel blij dat we weer gewoon met twee man sterk in de raad vertegenwoordigd zijn!

Lees verder

Duurzaam Gorinchem - Algemene Beschouwingen

Op 10 november besprak de Gorinchemse gemeenteraad de begroting voor 2017. Daarnaast was er een raadsbreed akkoord gesloten, als aanvulling op het coalitieakkoord. Dit was het resultaat van de afspraak om als alle fracties van de raad met elkaar om de tafel te gaan en te kijken hoe we op stabiele wijze de laatste anderhalf jaar van deze raadsperiode konden volmaken. Lees hier de algemene beschouwingen die GroenLinks gehouden heeft. Ze hebben als titel Duurzaam Gorinchem. 

Onderaan de pagina kunt u het raadsakkoord downloaden. 

Lees verder

Koken met kliekjes in Gorinchem

Op maandag 31 oktober vindt er een geweldig mooi en duurzaam evenement plaats in Gorinchem, dat de moeite waard is om onder de aandacht te brengen! Een interactieve kookavond, waar aandacht wordt besteed aan voedselverspilling! Zeker de moeite waard! 

Lees verder

Schriftelijke vragen over groene stroom

Energieleverancier BAS Nederland B.V. is failliet. Dit bedrijf, waar Gorinchem groene stroom bij afnam, heeft haar klanten ondergebracht bij Anode Energie. Nu blijkt uit de rapportcijfers groenste energieleveranciers van Greenpeace, de Consumentenbond, Wise en Natuur&Milieu, dat Anode Energie erg laag scoort op het gebied van groene stroom. Dit was voor GroenLinks reden om schriftelijke vragen aan het college te stellen. 

Lees verder

Debat gevolgen ontstaan 11e fractie

Na de breuk in onze fractie, was er in de Gorinchemse raad behoefte om de ontstane situatie te bespreken. De minderheidscoalitie was immers nog een zetel verloren en was dus een grotere minderheid geworden. Ook GroenLinks nam deel aan dit debat, dat tijdens de raadsvergadering van 29 september gevoerd werd.. Onze insteek was (en is) om raadsbreed in overleg te gaan en te kijken hoe we Gorinchem de komende anderhalfjaar (tot de verkiezingen van 2018) op een stabiele manier kunnen besturen. Een mogelijke uitkomst daarvan is een aanscherping, bijstelling of benadrukking van (onderdelen van) het coalitieakkoord. Zo kunnen de zittende wethouders aanblijven en rekenen op brede steun voor het te voeren beleid. Uit het debat bleek, dat deze bereidheid breed leeft in de raad. We hebben afgesproken om er naar te streven voor de behandeling van de begroting in november tot een akkoord te komen. Wordt vervolgd dus! 

Lees hieronder onze bijdrage aan het debat. 

Lees verder