Nieuws

Duurzaam Gorinchem - Algemene Beschouwingen

Op 10 november besprak de Gorinchemse gemeenteraad de begroting voor 2017. Daarnaast was er een raadsbreed akkoord gesloten, als aanvulling op het coalitieakkoord. Dit was het resultaat van de afspraak om als alle fracties van de raad met elkaar om de tafel te gaan en te kijken hoe we op stabiele wijze de laatste anderhalf jaar van deze raadsperiode konden volmaken. Lees hier de algemene beschouwingen die GroenLinks gehouden heeft. Ze hebben als titel Duurzaam Gorinchem. 

Onderaan de pagina kunt u het raadsakkoord downloaden. 

Lees verder

Koken met kliekjes in Gorinchem

Op maandag 31 oktober vindt er een geweldig mooi en duurzaam evenement plaats in Gorinchem, dat de moeite waard is om onder de aandacht te brengen! Een interactieve kookavond, waar aandacht wordt besteed aan voedselverspilling! Zeker de moeite waard! 

Lees verder

Schriftelijke vragen over groene stroom

Energieleverancier BAS Nederland B.V. is failliet. Dit bedrijf, waar Gorinchem groene stroom bij afnam, heeft haar klanten ondergebracht bij Anode Energie. Nu blijkt uit de rapportcijfers groenste energieleveranciers van Greenpeace, de Consumentenbond, Wise en Natuur&Milieu, dat Anode Energie erg laag scoort op het gebied van groene stroom. Dit was voor GroenLinks reden om schriftelijke vragen aan het college te stellen. 

Lees verder

Debat gevolgen ontstaan 11e fractie

Na de breuk in onze fractie, was er in de Gorinchemse raad behoefte om de ontstane situatie te bespreken. De minderheidscoalitie was immers nog een zetel verloren en was dus een grotere minderheid geworden. Ook GroenLinks nam deel aan dit debat, dat tijdens de raadsvergadering van 29 september gevoerd werd.. Onze insteek was (en is) om raadsbreed in overleg te gaan en te kijken hoe we Gorinchem de komende anderhalfjaar (tot de verkiezingen van 2018) op een stabiele manier kunnen besturen. Een mogelijke uitkomst daarvan is een aanscherping, bijstelling of benadrukking van (onderdelen van) het coalitieakkoord. Zo kunnen de zittende wethouders aanblijven en rekenen op brede steun voor het te voeren beleid. Uit het debat bleek, dat deze bereidheid breed leeft in de raad. We hebben afgesproken om er naar te streven voor de behandeling van de begroting in november tot een akkoord te komen. Wordt vervolgd dus! 

Lees hieronder onze bijdrage aan het debat. 

Lees verder

BLOG: Onrustige zomer

Door Ilhan Tekir - Deze zomer is voor mij na jaren de eerste die ik in eigen land doorbreng. Lekker rustig, zou je denken. De Gorcumse politiek is ten slotte met reces. Rustig is het echter niet bepaald. De verijdelde couppoging in Turkije en de nasleep voor Turkse Nederlanders blijft mij bezighouden. Zodanig dat ik hier al in de eerste week van de coup een column over heb geschreven in het AD (zie hieronder). Sindsdien merk ik dat ik mezelf aardig in de picture heb gespeeld en dat er zowel vanuit mijn directe omgeving als vanuit de media interesse is voor mijn kijk op de zaak. Dat is nu reden genoeg om er een blog aan te wijden.

Lees verder