Nieuws

GroenLinks vraagt aandacht voor armoede onder kinderen

Begin mei publiceerde het CBS cijfers over armoede. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat één op de acht kinderen in Nederland risico loopt op armoede waarbij Zuid-Holland het hoogste aandeel heeft met één op zeven kinderen. Als we kijken naar Gorcum zijn de cijfers gelijk aan het landelijk gemiddelde: één op de acht Gorcumse kinderen loopt risico om in armoede op te groeien. Niet bepaald geruststellend dus. GroenLinks heeft hier daarom op 19 mei 2016, mede namens de PvdA en de SP, vragen gesteld aan het college van B&W. 

Lees verder

GroenLinks zoekt weer genomineerden voor het GroenLintje!

De fractie van GroenLinks Gorinchem gaat op 19 juni weer het “GroenLintje” uitreiken in Gorinchem. Deze onderscheiding is bestemd voor Gorinchemmers (particulieren, instellingen of bedrijven) die een positieve bijdrage leveren voor groen en milieu in de stad.

Lees verder

Twee succesvolle schoonmaakacties

In de afgelopen twee zaterdagen werden er twee schoonmaakacties in Gorinchem georganiseerd. Beide keren zette een grote groep enthousiaste Gorinchemmers zich in voor een schoner Gorinchem door afval uit de openbare ruimte op te ruimen. 12 maart trokken we de Woelse Waard in en op 19 maart waren de stadswallen aan de beurt. Tijdens die schoonmaakactie daalde ook een groep opruimers de Altenawal af, om daaronder eens goed op te ruimen. Het resultaat was een groot aantal volle vuilniszakken! Mooie acties! 

Lees verder

Ontwikkelingen Theater De Nieuwe Doelen

De afgelopen weken is er weer veel nieuws geweest rondom theater De Nieuwe Doelen, Nadat vorig jaar de stichting De Nieuwe Doelen de stekker uit het theater trok, de gemeente €250.000 bijlegde om het seizoen af te kunnen maken, er een nieuwe tijdelijke exploitant voor het theater werd gezocht en moeilijk gebleken was om met de vastgestelde een theaterprogramma neer te zetten, bleek begin 2016 ook nog eens dat de vastgoedkosten van het pand dusdanig hoog zijn, dat het volgens het college niet meer haalbaar is om het pand aan de Haarstraat nog te exploiteren als theater. Het College stelde de gemeenteraad dan ook voor om een quickscan uit te voeren voor mogelijke alternatieven en voor het seizoen 2016-2017 geen professioneel programma in De Nieuwe Doelen te programmeren. Hoewel GroenLinks groot voorstander is van een grote schouwburg zaal in de binnenstad, hebben wij ingestemd met dit voorstel. Klik verder om onze overwegingen te lezen. 

Lees verder

Gorinchem blijft millenniumgemeente!

Tijdens de beraad- en adviessessie van 11 februari spraak de raad van Gorinchem over de evaluatie van het millenniumbeleid en de internationale samenwerking. Ook besloot zij om het zijn van millenniumgemeente te continueren. GroenLinks is daar vanzelfsprekend erg blij mee. 

Lees verder