Nieuws

Mooie resultaten Vuurwerkmeldpunt

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hadden GroenLinks en de ChristenUnie/SGP voor de eerste keer een meldpunt vuurwerkoverlast voor Gorinchem geopend. We waren getriggerd door het feit dat het landelijke meldpunt ermee stopte, met als reden dat hun taak volbracht was, terwijl wij juist in Gorinchem veel klachten hoorden. Er was een landelijke discussie die tot een soort patstelling leidde: het Rijk vindt dat gemeentes het moeten aanpakken, gemeentes kijken juist naar het Rijk. 
Maar omdat we vinden dat er écht iets moet gebeuren aan de overlast van vuurwerk, hebben we besloten om eerst goed in beeld te krijgen hoe veel overlast er van vuurwerk is en wat voor soort overlast. Daarom openden we het meldpunt. Lees hieronder meer over de resultaten.

Lees verder

Algemene beschouwingen begroting & Motie Kinderpardon

Slechts 7 weken na de perspectiefnota behandelde de raad de begroting. Het werden niet de meest spannende algemene beschouwingen ooit, omdat het een beetje onzinnig is, om hetzelfde allemaal nog een keer te zeggen. GroenLinks sprak in onze algemene beschouwingen wel de zorgen uit over het financiële (risicovolle) beleid van de coalitie. 

Tijdens de algemene beschouwingen dienden we, samen met de ChristenUnie/SGP ook een motie in, die oproept om Gorinchem 'Kinderpardongemeente' te maken. Deze gemeenten roepen het kabinet op om de 400 kinderen die wel geworteld zijn in Nederland maar door bureaucratische redenen buiten het kinderpardon vallen als nog een verblijfsvergunning te geven. Deze motie werd breed gesteund (alleen VVD en Stadsbelang waren tegen.)

Lees verder

College trekt ton per jaar uit voor "Korea"

Op 20 september besprak de raad de perspectiefnota 2019-2022. Zoals u hier hebt kunnen lezen, heeft GroenLinks daar tegen gestemd. 

Twee voorstellen daarin gingen over het versterken van de banden die Gorinchem heeft met Zuid-Korea: subsidie voor het Hamelhuis en geld voor handelsmissies naar Zuid-Korea. In totaal goed voor een ruime ton! 
Al sinds het begin van de Hamellobby is GroenLinks sceptisch geweest over deze ontwikkelingen. Dus dat waren we deze keer ook. 

Lees verder

GroenLinks stemt tegen perspectiefnota

Donderdag 20 september besprak de gemeenteraad de perspectiefnota. GroenLinks was kritisch op dit document en heeft uiteindelijk niet ingestemd met dit voorstel. Onze kritiek was voor gericht op de vele potjes die gereserveerd werden, zonder dat er concrete plannen voor zijn. Daarnaast vinden wij dat er - schijnbaar zonder visie - lukraak bedragen uitgedeeld worden hier en daar. Wij dienden twee amendementen en een motie in. De motie is aangenomen, de amendementen werden helaas verworpen. Alle drie deze stukken kunt u onder aan de pagina openen. Lees hier de algemene beschouwingen die onze fractievoorzitter Rutger van Breemen hield over dit onderwerp.  

Lees verder

GroenLinks voert actie voor schone lucht

GroenLinks Gorinchem voerde vrijdagmiddag actie voor schone lucht in de Binnenstad. Sinds de Hoge Brug gestremd is, zorgt het openen van de Korte Brug voor files zowel in de Westwagenstraat als op de rotonde Tussen de Bruggen en op de Lange Brug. De wachtende auto’s leveren veel luchtverontreiniging op. GroenLinks voerde actie met de slogan: “Brug open, motor uit!”

Lees verder