CDA verlaat Gorinchemse coalitie

Dinsdag 17 mei jl. werd de Gorinchemse politiek opgeschrikt door het onverwachte en plotselinge vertrek van wethouder Klink (CDA). Zonder duidelijke reden besloot hij per direct zijn werkzaamheden neer te leggen. GroenLinks en de andere coalitiepartijen (SP, ChristenUnie/SGP en VVD) waren hierdoor onaangenaam verrast. Het geeft een onbevredigend gevoel wanneer een wethouder die - pas 9 maanden geleden - vol enthousiasme en energie aan zijn taak begon, op zo'n manier weer vertrekt. Daar komt bij dat zo'n ploseling en weinig onderbouw vertrek ook de betrouwbaarheid van de politiek schade aanricht. Zeker omdat het niet de eerste bestuurder is, die vroegtijdig het veld ruimt (na burgemeester Barske en wethouder Faro). 

Voor de vier andere coalitiepartijen was het ook niet een formaliteit dat het CDA zomaar een nieuwe wethouder aan zou kunnen stellen. Er was sprake van meer dan alleen een personele wissel. Zo is de periode die rest tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 nog maar relatief kort. Als er nu nog een nieuwe wethouder zou komen, die nog helemaal ingewerkt moet worden, kost dat veel tijd. Daarbij leidt dat ook tot bestuurlijke onrust, omdat portefeuilles opnieuw moeten worden verdeeld en raad, college en nieuwe wethouder weer aan elkaar moeten wennen.

Wat GroenLinks, maar ook SP, VVD en ChristenUnie/SGP betreft was het daarom niet wenselijk om nog een vijfde wethouder te benoemen. In dit standpunt werden we overigens gesterkt door de voltallige oppositie die bij motie hebben laten weten dat ook zij er geen heil in zien om weer een vijfde wethouder te benoemen. Toen bleek dat het CDA van mening was dat de situatie vergeleken met juli 2015 (toen zij toetraden tot de coalitie) niet veranderd was, en zij dus gewoon een vervangende wethouder wilden gaan zoeken, zijn we als coalitie met elkaar om de tafel gegaan om te kijken wat voor alternatieven er zijn. 

We hebben toen de optie besproken waarbij het CDA wel deel uitmaakt van de coalitie, maar geen vijfde wethouder levert. Er moeten dan natuurlijk afspraken gemaakt worden, waarbij het CDA, ondanks dat zij niet in het college vertegenwoordigd zijn, toch optimaal betrokken blijven bij de beslissingen van de coalitie. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden en oplossingen besproken. Na enkele dagen van gesprekken heeft het CDA aangegeven vast te houden aan de eis van een eigen wethouder. Ze hebben daarom besloten uit de coalitie te stappen. GroenLinks respecteert, maar betreurt deze beslissing.

Hieronder vindt u een persbericht dat wij samen met SP, VVD en ChristenUnie/SGP hebben verstuurd. We zullen, zoals u kunt lezen, verder gaan als minderheidscoalitie, met de zittende vier wethouders. De steun die we tijdens de raadsvergadering gehoord hebben vanuit de oppositie geeft ons het vertrouwen, dat we op deze manier op een stabiele wijze door kunnen gaan voor Gorinchem. We zijn dan ook dankbaar voor die uitgesproken steun. 

------------------------------------------------------

Persbericht: 

Coalitie gaat verder met vier partijen

Het CDA heeft besloten de steun aan de coalitie in te trekken, nadat bleek dat er geen steun was voor een nieuwe vijfde wethouder. De vier overgebleven coalitiepartijen hebben besloten om als minderheidscoalitie verder te gaan.

Minderheidscoalitie

Na het plotselinge vertrek, dinsdag 17 mei jl. van wethouder Klink, hebben de coalitiepartijen (SP, VVD, CU/SGP, CDA en GroenLinks) de gevolgen van deze stap besproken.
Er zijn verschillende opties gepasseerd. Partijen zijn unaniem van mening dat stabiliteit en continuïteit van bestuur op dit moment van groot belang zijn voor Gorinchem.

Het CDA heeft aangegeven dat wat hen betreft de situatie ten opzichte van vorig jaar zomer (toen zij toetraden tot de coalitie), niet wezenlijk veranderd is. Zij houden daarom ook vast aan deelname aan de coalitie, inclusief het leveren van een vijfde wethouder.

Geen draagvlak

Hier is geen draagvlak voor bij de vier partijen SP, VVD, CU/SGP en GroenLinks. Daarnaast hebben ook de oppositie partijen zich tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. duidelijk uitgesproken tegen de installatie van een nieuwe vijfde wethouder.
Daarop heeft de fractie van het CDA besloten de steun aan de coalitie in te trekken. De andere vier partijen respecteren, maar betreuren dit besluit.

Minderheidscoalitie

De vier overgebleven coalitiepartijen hebben er vertrouwen in om de komende anderhalf jaar als minderheidscoalitie door te gaan. 
De coalitie is zeer content met de door de oppositiepartijen uitgesproken steun tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl.

Toekomstbestendig

De coalitiepartijen denken, dat continuïteit en stabiliteit van het gemeentebestuur belangrijk zijn voor Gorinchem. Met de constructieve bijdrage van alle partijen kan Gorinchem tot de verkiezingen van 2018 verder. Er liggen voor de komende tijd nog genoeg mooie uitdagingen voor college en raad!