Mooie resultaten Vuurwerkmeldpunt

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hadden GroenLinks en de ChristenUnie/SGP voor de eerste keer een meldpunt vuurwerkoverlast voor Gorinchem geopend. We waren getriggerd door het feit dat het landelijke meldpunt ermee stopte, met als reden dat hun taak volbracht was, terwijl wij juist in Gorinchem veel klachten hoorden. Er was een landelijke discussie die tot een soort patstelling leidde: het Rijk vindt dat gemeentes het moeten aanpakken, gemeentes kijken juist naar het Rijk. 
Maar omdat we vinden dat er écht iets moet gebeuren aan de overlast van vuurwerk, hebben we besloten om eerst goed in beeld te krijgen hoe veel overlast er van vuurwerk is en wat voor soort overlast. Daarom openden we het meldpunt. Lees hieronder meer over de resultaten.

Van 15 december tot en met 6 januari was het meldpunt open en in die tijd hebben 340 mensen een melding gedaan. 
Ongeveer 60% heeft dan anoniem gedaan, en 40% gaven hun gegevens op. Het zwaartepunt van de melding lag vooral in Gorinchem-Oost (Laag-Dalem, Hoog-Dalem, Wijdschild en Dalem). 
Veruit de meeste meldingen werden gedaan in de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Vooral 's middags en 's avonds ervaren de meeste mensen de meeste overlast. 

Uit alle meldingen hebben we drie rode draden kunnen halen als het gaat om de aard van de overlast: 

  • Afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden en het gebrek van handhaving hierop

Een groot deel van de meldingen die gedaan zijn, hebben te maken met het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden (van 31-12 18.00uur tot 1-1 02.00uur). Hierbij is te zeggen dat mensen niet bij een rotje of vuurpijl meteen een melding doen. Veel van de melders zeggen veel of zelfs continu knallen van vuurwerk te horen in hun buurt of wijk. Dat ervaren zij als overlast. Bovendien levert het angst op bij bijvoorbeeld kinderen of ouderen.
Opvallend is dat veel van de melders die zeggen veel of continu vuurwerk te horen buiten de afsteektijden ook klagen over het (gebrek aan) toezicht en handhaving. Sommigen belden de gemeente of de politie, maar hadden niet de indruk dat er gehandhaafd is op het afsteken van vuurwerk.

  •  Overlast door zwaar (illegaal) vuurwerk

Een andere rode draad die uit de meldingen naar voren kwam, was de zwaarte van de knallen. Mensen melden dan vooral zware explosies (‘dit waren geen rotjes’), waardoor bijvoorbeeld ruiten trilden. Vaak werd daarbij het versterkend effect van bijvoorbeeld stegen in de Binnenstad of viaducten genoemd. Termen als ‘het lijken wel granaten’ en ‘het lijkt wel oorlog’ zijn regelmatig voorbij gekomen.

  • Dieren en vuurwerk

De derde rode draad die naar voren komt uit de meldingen is het effect dat (met name) knalvuurwerk heeft op huisdieren (over wilde dieren valt niks te zeggen vanuit dit vuurwerkmeldpunt). Er wordt gemeld dat honden en katten schrokken van de knallen, zich verstopten, niet meer aten en zelfs niet meer naar buiten durfden.
Schokkend was dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen van hondenbezitters die meldden dat er vuurwerk naar hun huisdier is gegooid tijdens het uitlaten.

Wij zijn heel tevreden met de resultaten van deze eerste editie van het vuurwerkmeldpunt. Het biedt een goede basis voor de raad om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen om de overlast van vuurwerk te verminderen!