Er worden in Gorinchem meer bomen omgehakt dan dat er teruggeplaats worden. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen die onze fractie hierover gesteld heeft aan het college van B&W. 

Al jaren geldt de afspraak in Gorinchem dat, wanneer een boom gekapt moet worden omdat hij ziek is, of in de weg staat, dat er dan een boom wordt teruggeplant. Maar de laatste tijd ontving onze fractie steeds berichten van bezorgde Gorinchemmers dat er bij hen in de wijk veel bomen omgehakt werden en er veel minder teruggeplant werden. 
Daarom hebben we besloten om vragen te stellen aan het college, om inzicht te krijgen hoe dit zit. 

Uit de beantwoording van het college (te downloaden hieronder) blijkt dat er inderdaad minder bomen zijn teruggeplant het afgelopen jaar. Alleen omdat er in de nieuwe wijk Hoog-Dalem 300 bomen geplant zijn, komt het totale saldo positief uit. Maar zonder deze nieuwe toevoeging, zou het aantal bomen in Gorinchem dus teruggelopen zijn. GroenLinks vindt bomen in de stad erg belangrijk vanwege o.a. het positieve effect op de gezondheid, het afvoeren van water, het bieden van koelte, het bieden van leefgebied voor allerlei dieren en ga zo maar door. Het college onderkent dit belang ook, schrijft ze, en we zullen hen dan ook scherp blijven volgen als het gaat om het verdwijnen en terugplaatsen van bomen. Wat GroenLinks betreft blijft de regel dat er voor elke gekapte boom en nieuwe boom aangeplant moet worden!