Schriftelijke vragen Korea

Samen met de ChristenUnie/SGP stelde GroenLinks vragen over het onaangekondigde bezoek van de burgemeester en een delegatie ambtenaren aan Zuid-Korea. We zijn altijd kritisch op handelsmissies naar Zuid-Korea en we waren dan ook onaangenaam verrast, dat er weer een handelsmissie daarheen vertrok.  

In de Gorcumse Courant van 21 november jl. lazen we tot onze grote verbazing dat de burgemeester, vergezeld door een ambtelijke delegatie, van 26 tot 30 november in Zuid-Korea verblijft in verband met een handelsmissie. Onze fracties zijn onaangenaam verrast door dit nieuws, met name omdat wij het uit de pers moesten vernemen en niet door het college zelf op de hoogte zijn gesteld. Zover wij weten zijn er in het verleden duidelijke afspraken gemaakt, dat wanneer een bestuurder uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis maakt, de raad hierover vooraf zal worden ingelicht.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat het beter ware geweest als het college de raad vooraf had ingelicht, zodat zij het niet uit de krant moest vernemen?
  2. Waarom heeft het college besloten de pers wel in te lichten en de raad niet? Welke overwegingen lagen daaraan ten grondslag?
  3. Wat is de grootte van de ambtelijke delegatie die meegaat? En wat zijn de afzonderlijke rollen van de verschillende ambtenaren die tot de delegatie behoren?
  4. Wat zijn de doelstellingen van deze missie?
  5. Wie maken er, naast de gemeente Gorinchem, nog meer deel uit van de delegatie die naar Zuid-Korea is afgereisd?
  6. Wat is het programma van de handelsmissie?
  7. Welke kosten zijn er gemaakt door de gemeente Gorinchem?
  8. Op welke manier wordt de raad achteraf op de hoogte gesteld van de resultaten van deze handelsmissie voor Gorinchem?

UPDATE: Inmiddels zijn de antwoorden van het college binnen (zie beneden). Er komt een uitgebreide evaluatie van de handelsmissie en daarover zal de raad verder praten. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend, maar we zullen in elk geval het evaluatierapport kritisch bekijken op nut en noodzaak en daarover dan ook uitgebreid met het college in gesprek gaan!