College trekt ton per jaar uit voor "Korea"

Op 20 september besprak de raad de perspectiefnota 2019-2022. Zoals u hier hebt kunnen lezen, heeft GroenLinks daar tegen gestemd. 

Twee voorstellen daarin gingen over het versterken van de banden die Gorinchem heeft met Zuid-Korea: subsidie voor het Hamelhuis en geld voor handelsmissies naar Zuid-Korea. In totaal goed voor een ruime ton! 
Al sinds het begin van de Hamellobby is GroenLinks sceptisch geweest over deze ontwikkelingen. Dus dat waren we deze keer ook. 

Sinds een aantal Gorinchemmers het verhaal van Hendrick Hamel, de Gorinchemse VOC-ambtenaar die bij toeval Korea ontdekte, enthousiast wil gaan vertellen, is er een sterke lobby gekomen om hier ook veel gemeenschapsgeld aan te besteden. GroenLinks heeft hier altijd kritisch tegenover gestaan. Reizen naar Zuid-Korea, het Hamelhuis, handelsmissies naar Korea; steeds weer vroegen wij ons af of dit wel het gewenste resultaat opleverde en of het dus wel de moeite waard was om hier veel geld in te steken. 

De laatste jaren was de gemeentelijke bijdrage aan alle Korea- en Hamelactiviteiten dan ook tot een minimum beperkt geworden. Het nieuwe college blijkt veel enthousiaster tegenover deze lobby te staan en wil zelfs een ton per jaar gaan besteden aan handelsmissies naar Korea en aan subsidie voor het Hamelhuis. 

Wat is er aan de hand? 

Allereerst de handelsmissies: Daar zijn er al enkele van geweest. En steeds moest de burgemeester en vaak ook een handvol ambtenaren mee; want daarmee gingen vele deuren open in Korea, zo werd ons verteld. Maar, echt zichtbare resultaten, grote orders, het hoofdkantoor van KIA in Gorinchem-Noord? Wij hebben ze nog niet gezien en wij denken dat de resultaten ook nogal tegenvallen.

Iets anders waar de resultaten van tegenvallen is het Hamelhuis. Een moeizaam geboren project wat met veel tegenslagen en (gemeentelijke) financiële reddingsoperaties van de grond is gekomen.  In 2013 dreigde het Hamelhuis nog te stranden omdat er geen geld vrijkwam uit Korea, ondanks 27 (!!!) bezoekjes aan dat land – wat dan weer mooi aansluit bij de successen van die handelsmissies – en na ternauwernood verkocht te zijn en de nodige gemeentelijke steun in de loop der jaren, kon het dan toch open. De verwachting en de hoop was dat het museum drukbezocht zou worden. De toenmalig voorzitter zei in 2015 in De Stad Gorinchem: “We zijn nu financieel zwak, maar het gaat écht lopen”. Het blijkt dus niet te zijn gaan lopen. sterker nog...er waren in 2017 welgeteld 969 bezoekers! (NB: Dat is nog géén 3 per dag!) En stelt het College van B&W voor om het Hamelhuis jaarlijks een subsidie van €45.000 te gaan geven. Dat is een boel geld voor zo'n slecht lopend museum. 
Waarom is dat eigenlijk nodig die subsidie? Een private geldschieter trok zich terug, zo vertelde het college ons. Maar bij wat nader onderzoek, bleek het iets genuanceerder te liggen: een de aflossingsvrije periode van een lening liep af, oftewel de stichting achter het museum moest zijn schulden gaan betalen, maar dat kunnen ze niet. En terwijl ze dat al jaren hadden kunnen zien aankomen, is het de Stichting niet gelukt om financieel zelfstandig genoeg te zijn om dit te kunnen betalen. En dus mag de gemeente eventjes €45.000 per jaar neertellen. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het college blijkbaar zo'n fan van Hamel is, dat er zoveel geld naar dit museum moet gaan. 

GroenLinks wil niet langer trekken aan een dood paard en heeft daarom tijdens de behandeling van de perspectiefnota twee amendementen (voorstellen om iets te wijzigen) ingediend om ervoor te zorgen dat er geen gemeentelijk geld meer in de bodemloze en vooral weinig resultaat leverende put van Hamel en Zuid-Korea zou verdwijnen. Maar dat mocht helaas niet baten. Een meerderheid van de raad stemde tegen de amendementen en dus bleven de twee bedragen in de perspectiefnota staan.