Voorrang voor fietser en voetganger

In de hele stad geven we voetgangers en fietsers de prioriteit die ze verdienen. GroenLinks zorgt voor een goed fietsnetwerk. De openbare ruimte in de binnenstad wordt in principe ingericht voor fietsers en voetgangers. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de inrichting van verkeersstromen in en naar het centrum. Auto’s zijn 'te gast'. Er komt een netwerk van speciale fietsstraten waar fietsers prioriteit hebben. Daar waar mogelijk is GroenLinks voorstander van shared zones (wegen zonder visuele of fysieke kenmerken om voetgangers, fietser en auto’s te scheiden). Er komen goede fietsvoorzieningen en we maken vrijliggende en goed verlichte fietspaden vanuit naburige gemeenten naar grote school- en werklocaties in de stad en naar OV-knooppunten.

Goed en schoon OV We bevorderen het gebruik en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Na de stadsbussen gaan ook  de streekbussen rijden op elektriciteit of waterstof. In 2025 moeten alle bussen emissieloos zijn. De veerdienst gaat ook emissieloos varen. Daarnaast zet Gorinchem zich in voor een OV-status voor de veerdienst en aansluiting op het veren- en waterbusnetwerk van de Rijnmond. Er komt een goede en snelle OVverbinding in Gorinchem Oost. Gorinchem blijft zich inzetten voor de realisatie van de AUB-spoorlijn (Almere-Utrecht-Breda).    Milieuvriendelijke mobiliteit

In Gorinchem kiezen we voor milieuvriendelijke mobiliteit. Elektrisch rijden wordt gestimuleerd en de gemeente geeft daarvoor zelf het goede voorbeeld. Er komen meer oplaadplekken voor elektrisch rijden. Ook het gebruik van deelauto's wordt gestimuleerd. Bevoorrading van bedrijven in de binnenstad moet op een kleinschalige, milieuvriendelijke manier gebeuren. Geen grote vrachtwagens, maar overslag op kleine schone, (elektrische) bestelbusjes.