De toenemende energievraag, de eindigheid van de voorraden fossiele brandstoffen, de stijgende energieprijzen en de klimaatcrisis vragen om een ander energiebeleid. Volgens GroenLinks dringt de tijd en moeten er maatregelen genomen worden. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.   Gorinchem klimaat neutraal Gorinchem is in 2050 klimaatneutraal. De gemeente maakt alle nieuwbouw zo veel mogelijk energieneutraal. Door goede isolatie, groene daken, zonnepanelen en warmtepompen. We sluiten nieuwbouw niet langer aan op het aardgasnet.
 
GroenLinks wil dat de verbruikte energie in Gorinchem duurzaam opgewekt wordt en dat dit in 2050 100% is. Windmolens en zonne-energie helpen dit doel te bereiken. Daar moeten we in Gorinchem dus op inzetten! In Gorinchem-Noord komen windmolens en natuurlijk geeft de gemeente ook het goede voorbeeld: zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, op bushaltes en op lantarenpalen.    Energie besparen  Wij vinden het ook belangrijk om energie te besparen. Het blijkt voor bewoners vaak lastig te bepalen hoe zij hun huis energiezuiniger kunnen maken. Daarom willen wij dat de gemeente alle inwoners helpt bij het energiezuinig maken van hun woning. Dat kan door het geven van een energie(besparings)advies en door een project rondom het collectief inkopen van energie besparende maatregelen, zoals het isoleren van woningen. Voor elke wijk stellen we een plan op voor energiebesparing en overschakeling op duurzame warmte.    De gemeente zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen. GroenLinks wil ook samen met ondernemers, bedrijfsleven, winkeliers en horeca energie besparen.  
Er komt een KennisCentrum Duurzaamheid in Gorinchem. Dit centrum vervult een aanjagende en inspirerende rol als het gaat om duurzaamheid en klimaat.