Cultuureducatie

Het is belangrijk dat alle jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Dit stimuleert hun ontwikkeling. Daarom wil GroenLinks extra nadruk leggen op de cultuureducatie in onze stad. Wat ons betreft gaan kinderen tot 12 jaar gratis naar het Gorcums Museum. Ook willen we dat er een jeugdcultuurfonds komt, zodat ook kinderen wier ouders minder verdienen kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. 

Huis van Inspiratie

‘Het Huis van Inspiratie’ met daarin o.a. de bibliotheek, het Gorcums museum, de artotheek en het regionaal archief gaat zich verder ontwikkelen tot dé ontmoetingsplaats op het terrein van kunst en cultuur. De huidige bibliotheek zal gaan fungeren als de woonkamer van de stad waar Gorinchemers elkaar ontmoeten. Het museum zal de voordeur van de stad zijn waar inwoners en bezoekers gastvrij ontvangen worden.

Theater

Gorinchem heeft drie theaters binnen de stadsmuren. Dat is iets om trots op te zijn. Voor ons is een groot podium een onmisbare voorziening in onze stad. Naast de theaters Peeriscoop en ’t Pand moet er dus ook een groot podium zijn met minimaal 350 stoelen. We zijn voorstander van een groter theater met een zaal die eenvoudig in te zetten is voor andere activiteiten. De theaterbeleving moet echter in deze nieuwe zaal zoveel als mogelijk is aanwezig blijven. 

Lokale kunstenaars

Kunstenaars en verenigingen die in Gorinchem aan cultuurbeoefening doen, verdienen steun van de gemeente. Zij zorgen ervoor dat Gorinchem cultuur bruisend is en blijft. Waar mogelijk moet de gemeente faciliteren op het gebied van werk- en oefenruimte, ateliers en expositieruimtes voor alle kunstdisciplines.