Er moeten voor iedereen voldoende woningen te vinden zijn. Dus ook sociale huurwoningen. GroenLinks wil nieuwe prestatieafspraken met Poort6 zodat er voldoende sociale woningen zijn. Óók voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Poort6 en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. 

Met projectontwikkelaars maakt Gorinchem afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen. Wijken moeten evenwichig worden samengesteld, zodat er geen wijken met alleen goedkope of alleen dure woningen komen. 

GroenLinks is voorstander van het onttrekken van leegstaande bedrijfspanden ten gunste van wonen. In de binnenstad moet het wonen boven winkels gemeengoed zijn. Ook zijn wij voorstander van vernieuwende woonconcepten, zoals Tiny Houses en Kangoeroewoningen. 

Bij nieuwbouwplannen staan behoud van groen en duurzaamheidsaspecten centraal. In Gorinchem worden alleen nog gasvrije woningen gebouwd.