Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom kiezen wij ervoor dat de sociale teams veel meer in de wijken te vinden zijn, dichtbij de mensen die dat nodig hebben. Het sociale team is dé eerste ingang tot de zorg en moet dus snel en adequaat handelen bij een zorgvraag.

We zetten bij de zorg vooral in op preventie, maar als het nodig is, moet iedereen alle zorg krijgen die nodig is. Daar mag geen onderscheid in gemaakt worden.

Thuiszorgmedewerkers zijn geen schoonmakers! Voor hen moet ook gewoon de tijd zijn voor een praatje of een kopje koffie met de cliënten. Thuiszorgers hebben een belangrijke functie als het gaat om signaleren en sociale contact. Dat moet zo blijven. 

Het PGB moet voor iedereen beschikbaar blijven. Dit geeft een eigen keuzevrijheid, versterkt de eigen regie en bevordert maatwerk in de zorg. 

Mantelzorgers moeten volop ondersteund worden. Ze zijn nooit zorgvervangend, maar zorgondersteunend. Als het voor een mantelzorger even teveel wordt, moet er vanuit de gemeente snel ondersteuning geboden kunnen worden. 

Er wordt werk gemaakt van de toegankelijkheid: het VNverdrag voor mensen met een beperking wordt toegepast. Mensen met een beperking mogen in Gorinchem niet belemmerd worden door fysieke en mentale drempels!