Elke Gorinchemmer moet mee kunnen doen, want iedereen telt mee. Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen te helpen. Daarbij is ons uitgangspunt: minder regels en meer vertrouwen. Het terugdringen van armoede en ongelijkheid is in Gorinchem heel hard nodig. Daarom willen we bijvoorbeeld dat mensen in de bijstand mogen bijverdienen.

Armoede bestrijden

GroenLinks wil armoede voorkomen en bestrijden. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden verstrekt.

Werk eerijk verdelen

We maken met het bedrijfsleven afspraken om het werk eerlijker te verdelen over diverse groepen. Arbeidsdiscriminatie, of het nu gaat om beperking, leeftijd, geslacht of afkomst, is onacceptabel en wordt bestreden. De gemeente geeft hierin als werkgever het goede voorbeeld. 

Werk of op weg naar werk

De belangrijkste manier om mee te doen is door het hebben van werk. Maar soms lukt dat voor korte of langere termijn niet. Wij willen dat de gemeente mensen hierin ondersteunt als dat nodig is, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen positie kunnen verbeteren. Iedereen in Gorinchem doet mee: door werk, onderwijs of door participatie op een andere wijze.