Schriftelijke vragen over groene stroom

Energieleverancier BAS Nederland B.V. is failliet. Dit bedrijf, waar Gorinchem groene stroom bij afnam, heeft haar klanten ondergebracht bij Anode Energie. Nu blijkt uit de rapportcijfers groenste energieleveranciers van Greenpeace, de Consumentenbond, Wise en Natuur&Milieu, dat Anode Energie erg laag scoort op het gebied van groene stroom. Dit was voor GroenLinks reden om schriftelijke vragen aan het college te stellen. 

Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de raad van de gemeente Gorinchem.

Gorinchem, 21-10-2016

Betreft: Inkoop groene energie

Aan: Het college van burgemeester en wethouders.

Geacht college,

12 oktober j.l. ontving onze fractie van u raadsinformatiebrief 2016-1675 met als onderwerp “Faillissement energieleverancier BAS Nederland B.V. Daarin berichtte u ons over het faillissement van BAS Nederland B.V. Tevens liet u ons weten dat BAS haar klanten heeft ondergebracht bij Anode Energie. Een en ander is nog afhankelijk van de vraag of de curator die rechtshandeling rechtmatig vindt. GroenLinks hecht aan de inkoop van groene energie als een van de uitgangspunten van ons duurzaamheidsbeleid en aan de voorbeeldfunctie die de gemeente hierin heeft.

Op 17 oktober publiceerden Greenpeace, de Consumentenbond, Natuur&Milieu en WISE hun jaarlijkse rapportcijfers voor leveranciers van groene stroom (zie bijlage). Onze fractie moet constateren dat Anode Energie bij de laagste vijf van deze lijst staat. De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de inkoop van groene stroom door de gemeente en daarom stellen wij graag de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat Anode Energie bij de slechtste vijf staat in de scorelijst op het gebied van groene stroomleveranciers? Zo ja, wat is de mening van het college hierover?
  2. Hoe kan het, dat Gorinchem groene energie aankoopt met certificaten van Anode Energie, terwijl dit bedrijf zo laag scoort op deze lijst?

Gorinchem is zelf aandeelhouder van HVC en Eneco. Deze bedrijven staan respectievelijk zevende en achtste op de lijst. Dat is ruim hoger dan Anode Energie (dertigste).

  1. Waarom neemt de gemeente Gorinchem geen groene stroom van deze leveranciers af?
  2. Hoe is in het verleden gekomen voor de keuze voor Bas Nederland B.V.?

Namens de fractie van GroenLinks,

R.J.J. van Breemen