Jaarrekening goedgekeurd

Donderdaga 15 juni besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2016. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar, zowel financieel als beleidsmatig. Het was aan de raad om hierop te reageren en reflecteren. GroenLinks vroeg hierin met name aandacht voor de onderuitputting van het WMO-budget en voor een verstandige benadering van de grote reserves die we hebben: we hebben relatief veel geld in kas, maar er komt ook nog veel op Gorinchem af. We moeten niet als Dagobert Duck op ons geld gaan zitten, maar ook niet roekeloos uit gaan geven. GroenLinks pleitte ervoor om als raad, in overleg met college en organisatie, te kijken wat de beste middenweg hiertussen is. Lees hier het betoog dat Rutger van Breemen hierover hield.  

Voorzitter, 

Het jaarverslag van 2016. Bijzonder omdat we er voor het eerst tijd voor nemen in een aparte vergadering in plaats van hem tegelijk te behandelen met de perspectiefnota. En ook bijzonder omdat het de eerste rekening nieuwe stijl is. Tenslotte is het bijzonder, omdat 2016 een bijzonder jaar was: het eerste volle jaar van het AZC in Gorinchem, het jaar dat de coalitie een minderheidscoalitie werd, het jaar dat het visietraject GO2032 gestart werd, het jaar van het raadsbrede akkoord. En zo kan je nog wel even doorgaan. 

Als we het verslag lezen, kunnen we best tevreden zijn. Het laat een mooi resultaat zien van zo’n  7,5 miljoen euro positief, waarvan nog zo’n 5,2 miljoen een bestemming in een reserve of het budget van 2017 krijgt. 2,3 miljoen wordt in de algemene reserves gestort. Als je alleen naar die cijfers kijkt, kun je eigenlijk alleen maar tevreden zijn en opgelucht adem halen. De crisis is voorbij en het gaat Gorinchem financieel weer voor de wind. 

Maar als je wat verder kijkt, blijkt dat toch allemaal wat genuanceerder te liggen. Wat in elk geval heel positief is, is het weerstandsvermogen. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een beetje te positief is. Een weerstandsvermogen van 225% terwijl de provincie 100% eist klinkt wel erg overdreven. GroenLinks wil zeker niet pleiten om nu maar gauw geld te gaan uitgeven om maar richting die 100% te gaan, maar het is volgens ons wel goed om toch eens met elkaar te gaan kijken hoe we hier mee omgaan. Misschien is 100% wel te laag, zeker gezien de risico’s die Gorinchem loopt, maar willen we dan 150%, of 200%? Het is goed dat de raad zich daar in het najaar over gaat buigen. Want, voorzitter, behoedzaamheid is goed en verstandig, maar het moet ook weer niet zover gaan dat we dalijk een geldpakhuis nodig hebben om alles in op te slaan. 

Het is ook goed om bij die overweging te kijken wat er allemaal nog aankomt: een theater, een afrit, een station, een verkeerscirculatieplan, een visie GO2032. We zien bij de perspectiefnota al, dat er niet genoeg geld is om alle wensen van te betalen. Daar kunnen we natuurlijk een stukje van die hoge reserves voor gebruiken, maar niet alles. Daarom is het goed om het daar over met elkaar te hebben. 

Als we de beleidsmatige verantwoording lezen, valt ons op dat het wel veel hosanna is. Natuurlijk is het goed om trots te zijn om alles wat bereikt is, dat is GroenLinks ook, maar wat is er mis met op te schrijven waar je van baalt omdat het niet gelukt is. Dat is wel zo helder. Dus misschien een tip voor de volgende keer. 

Meest opvallend voor ons in deze rekening is de forse onderuitputting van het WMO-budget. 1,8 miljoen bleef er vorig jaar over. Laat ik vooropstellen dat wij erg blij zijn dat dit geld, volgens de afspraak in het coalitieakkoord, gereserveerd blijft voor zorg. Het is belangrijk om daar wat buffer te hebben voor als er eens een keer ineens extra geld nodig is. Maar dit moet natuurlijk niet een soort spaarvarken van de gemeente worden. GroenLinks zou het college daarom dan ook willen vragen om zich nog meer in te spannen om de mensen die recht

hebben op de zorg te bereiken en hen aan te moedigen om er ook echt gebruik van te maken. Het geld is er, dus laten we het dan ook inzetten voor hen die het het meeste nodig hebben. 

Voorzitter, tot slot, nog een kleine opmerking over de jaarrekening zelf. Hoewel we erg blij zijn dat het stuk ongeveer gehalveerd is qua omvang, zien we ook nog verbeterpunten. Met name de indicatoren en de manieren om het maatschappelijk effect van het beleid weer te geven, kan wat ons betreft nog beter. Het is volgens ons nu nog niet mogelijk om precies te zeggen wat nu daadwerkelijk het effect is van beleid. Ja, het beleid wordt uitgevoerd, maar wat nu de maatschappelijke effecten daarvan zijn, dat kan wat ons betreft nog helderder. Met elkaar kunnen we daar denk ik in de aanloop richting de cyclus van 2018 aan werken, om een en ander nog beter te maken.