Ambitieus duurzaamheidsplan voor Gorinchem!!

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni heeft de gemeenteraad van Gorinchem unaniem ingestemd met het nieuwe duurzaamheidsplan. Dit is een ambitieus duurzaamheidsplan, waar GroenLinks erg tevreden mee en trots op is. We zijn heel blij dat de GroenLinks-wethouder dit heeft voorgesteld en dat de raad er unaniem mee heeft ingestemd. We zetten zo enorme stappen vooruit! Aan de hand van de thema's energie, biodiversiteit en eigen handelen hebben we als gemeente Gorinchem voor de komende jaren een robuust duurzaamheidsbeleid, waarin zaken als energiebesparing, opwekking van groene stroom, duurzame mobiliteit, rekening houding met biodiversiteit bij beheer en inrichting van de openbare ruimte, duurzaam inkopen, elektrische dienstauto's, zonnepanelen op gemeentelijke daken aandacht krijgen.

Lees hier het betoog dat raadslid Rutger van Breemen er over hield.

Voorzitter, 

Vanavond nemen we een besluit over een ambitieus duurzaamheidsplan. Onze fractie is daar erg tevreden over. GroenLinks staat voor zeer ambitieus klimaatbeleid zowel Europees, als landelijk als lokaal. En met het voorliggende duurzaamheidsplan, komt er ook in Gorinchem een mooi ambitieus duurzaamheidsplan. En, misschien nog wel belangrijker, als je het rekenkamerrapport leest, is dat we er nu ook voldoende middelen aan koppelen. 

Precies daarom vinden wij het dan ook echt geen probleem dit we het duurzaamheidsplan al voor voor de ppn vaststellen. Als je de ambities hebt, en die heeft GroenLinks, dan moet je daar ook structureel het geld voor over hebben. Duurzaamheid moet en mag van ons nooit een sluitsteen van de begroting zijn, dus we zijn blij dat we dit beleid nu alsnog deze maand vaststellen. 

Voordat ik over de inhoud wat zeg, wil ik even terugkijken naar het proces van totstandkoming. GroenLinks beoordeelt dit als een heel goed proces. Het was er een van veel participatie. Betrokkenen, specialisten en belangstellenden hebben samen met het stadsbestuur gewerkt aan een mooi duurzaamheidsplan. Wat onze fractie betreft is dit proces dan ook een goed voorbeeld van participatie. 

Dat is ook belangrijk juist op dit onderwerp. Dat is namelijk goed voor het draagvlak en dat is heel belangrijk op dit dossier. Een beter milieu begint bij jezelf, het is een open deur met een enorme baard, maar het is wel waar. Als duurzaamheidsbeleid niet gedragen en uitgedragen wordt door de inwoners van je stad, kun je als gemeente trekken wat je wilt, maar dan kom je niet ver. Het gaat om bewustwording, gedragsverandering of extra inzet. Om dat te bereiken moet je mensen van te voren betrekken, en dat is gedaan, maar je moet het ook warm houden. Door mensen te blijven betrekken en het liefst ambassadeurs te vinden die dat met jou doen, en door goede communicatie over waarom je het gras later maait of waarom je mensen aanmoedigt afval te scheiden. 

Overigens, als je kijkt naar de voorlopige uitkomsten van Go2032 komt daar uit, dat de stad ook erg ambitieus is, misschien nog wel ambitieuzer dan wij. Dus dat biedt perspectieven. 

Tot slot nog even over de inhoud. Daar hebben we tijdens de B&A al het nodige over gezegd. Maar kort: GroenLinks is blij met de drie thema's, energie, biodiversiteit en eigen handelen. Het zijn thema's waar je echt wat kunt veranderen. Juist op het gebied van energie kan er veel winst behaald worden als het gaat om CO2 reductie door energie besparing en opwekking van duurzame energie. Biodiversiteit is voor GroenLinks altijd heel belangrijk geweest en we zijn blij dat dit nu ook aandacht krijgt kn het gemeentelijk beleid. Door Hey goed in kaart brengen van de biodiversiteit en maatregelen tot versterking ervan, kunnen we er voor zorgen dat de flora en fauna in Gorinchem echt versterkt worden. Tot slot het eigen handelen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als wij als gemeente zelf inzetten op een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, kunnen ee laten zien dat het milieu en klimaat ons menens zijn. Zaken als Fairtrade, internationale samenwerking, zonnepanelen op gemeentelijke daken, elektrische auto's en duurzame grond weg en Waterbouw horen daar wat ons betreft zeker bij. We zijn dus blij met de keuze voor deze drie thema's. daarbij houden we wel in ons achterhoofd dat we eigenlijk ook voor afval en water milieubeleid zouden willen hebben. Maar dat gaan we op een andere manier organiseren. U kunt er op rekenen dat onze fractie scherp in de gaten zal houden of we ook in het beleid van Waardlanden en in het waterplan dezelfde ambitieuze houding aantreffen. 

Voorzitter, we zijn blij met dit duurzaamheidsplan. Het is een flinke stap in zowel ambitie als beschikbare middelen en daar stemt de fractie van GroenLinks dan ook van harte mee in. 

-------------------------------------------------------------------------------
Ben je benieuwd naar het hele duurzaamheidsplan? Klik dan op deze link!