3. Peter van Mersbergen

Ik wil me graag voor GroenLinks inzetten omdat ik ervan overtuigd ben dat we Gorinchem groener en socialer kunnen maken. De ontwikkeling van de stad en het verbeteren van het milieu kunnen hand in hand gaan. Door duurzame oplossingen te toe te passen creëren we een betere leefomgeving, ontstaan er nieuwe kansen voor bedrijven en kunnen opleidingen aansluiting vinden bij de nieuwe economie. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat iedereen in Gorinchem daar een graantje van mee pikt: tweedeling van de stad moeten we tegengaan.