5. Inie Paulus

Mijn naam: Inie Paulus, gepensioneerd, actief bij vluchtelingenwerk en de wereldwinkel in Gorinchem. Voor mij zijn mens en milieu de belangrijkste zaken voor een leefbare samenleving. Ik vind deze elementen het meest terug  bij GroenLinks. Daarbij komt dat GroenLinks in de gemeente heeft bewezen een betrouwbare politieke partij te zijn, met volop ervaring met het gemeenteraadswerk. Populistische kreten en beloftes vind ik gelukkig niet terug in het verkiezingsprogramma.