7. Fransje Snijders

Mijn invalshoek is de mensenrechten. Mensenrechten behoren tot het leven van alle dag en zijn de basis voor een duurzame en stabiele samenleving. Je inzetten voor lokale mensenrechten betekent je inzetten voor o.a. het bevorderen van sociale cohesie, jeugdbeleid, armoedebestrijding, vreemdelingenbeleid, gezondheidszorg, maar ook je inzetten voor een duurzame samenleving en voldoende groen, ontspannings- en speelruimte voor iedereen. 

GroenLinks is de partij die zich het meest inzet voor de mensenrechten op lokaal niveau. Daarom heb ik me aangesloten bij GroenLinks.