Verkiezingsprogramma

GroenLinks laat zich in Gorinchem leiden door onze idealen: duurzaamheid, kansen eerlijk delen en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diversiteit. GroenLinks staat voor een beter milieu én wil mensen in de positie brengen om hun leven in eigen hand te nemen: concrete stappen zijn daarvoor nodig. We knokken voor wat kwetsbaar is! We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en we willen hier ruimte voor geven. Daarbij hoort een gemeente Gorinchem die initieert, faciliteert en meewerkt aan de oplossing van problemen van mensen. Een lokale overheid die er écht is als het nodig is en die mensen nooit laat vallen. Een lokale overheid die bij mensen het vertrouwen in de politiek herstelt en die zicht biedt op een duurzame en sociale toekomst. Daarvoor zullen wij ons de komende vier jaar weer keihard inzetten!